Blog

Voorkomen van betaalproblemen bij blokverwarming

Kosten

Arnon

4

minuten

Voorkomen van betaalproblemen bij blokverwarming

Blokverwarming complexen, oorspronkelijk ontwikkeld in de jaren '60, boden een alternatief voor individuele CV's bij flatgebouwen door het water gezamenlijk te stoken middels een collectieve ketel.

Door de verwarmingsbron collectief te maken in plaats van individueel, zou men uiteindelijk besparen doordat een gezamenlijke ketel onderaan de streep efficiënter is (hoger rendement), een VvE of corporatie als collectief betere inkoopvoorwaarden zou kunnen bedingen dan een individuele consument en - als bijkomend voordeel - ruimte bespaard werd in de woning omdat er geen individuele CV geplaatst hoefde te worden. In de jaren '60 en '70 werden de collectieve kosten bij blokverwarming verdeeld op basis van het "solidariteitsbeginsel", waarbij de kosten gelijkelijk over de bewoners werden verdeeld. Echter, door stijgende energieprijzen en de groeiende vraag van bewoners naar verbruiksafhankelijke afrekeningen, bleek dit model op de lange termijn niet houdbaar.

Tegenwoordig wordt blokverwarming vaak geassocieerd met een aantal uitdagingen, vooral vanwege het gebrek aan transparantie in de kosten gedurende het jaar. Zonder inzicht in de individuele kosten, hebben huurders geen grip op hun persoonlijke energie uitgaven gedurende het jaar, wat kan leiden tot onverwacht hoge energierekeningen aan het eind van het stookseizoen. Dit scenario is niet alleen stressvol voor de betrokken huurders, maar het roept ook vragen op over hoe woningcorporaties en beheerders proactief kunnen optreden om dergelijke situaties te voorkomen. Het is essentieel dat er stappen worden ondernomen om de transparantie en voorspelbaarheid van de kosten te verbeteren, zodat huurders niet worden verrast door onvoorziene uitgaven.

Tijdig signaleren en ingrijpen

Het sleutelwoord hier is 'tijdig signaleren'. Een van de grootste uitdagingen is het tijdig herkennen van signalen die wijzen op een mogelijk risico voor huurders om in financiële problemen te komen door een aanzienlijke nabetaling. Het is cruciaal om mechanismen te ontwikkelen die niet alleen het energieverbruik monitoren, maar ook in staat zijn om afwijkingen in dit verbruik vroegtijdig te detecteren. Dit vraagt om een systeem dat zowel transparant als responsief is, en dat huurders in staat stelt om hun energieconsumptie door het jaar heen te volgen en te beheren.

Inzicht en grip voor iedereen

Een ander belangrijk aspect is het ontsluiten van informatie over energieverbruik en -kosten bij alle stakeholders. Dit betekent dat niet alleen de huurders, maar ook bewonersconsulenten, klantenservice en de financiële administratie inzicht moeten hebben in het verbruik. Zo kan er op meerdere niveaus worden ingegrepen en ondersteuning worden geboden.

homii als partner in energiemanagement 

Hier komt homii om de hoek kijken. Ons platform is speciaal ontworpen om woningcorporaties en beheerders te ondersteunen bij het beheren van blokverwarmingssystemen. Met homii kunnen gebruikers het energieverbruik van huurders nauwkeurig monitoren en analyseren, waardoor tijdige interventies mogelijk worden. Onze tools voor automatisering en datavisualisatie bieden niet alleen inzicht en grip op de energiekosten, maar stellen beheerders ook in staat om hun huurders gedurende het hele jaar te informeren en te adviseren over hun energieverbruik.

Door samen te werken met homii, kunnen woningcorporaties en beheerders het risico op betalingsproblemen bij hun huurders aanzienlijk verminderen. We bieden een transparante, gebruiksvriendelijke oplossing die zowel de beheerder als de huurder in staat stelt om bewuster om te gaan met energie. Zo werken we samen aan een duurzamere toekomst, met minder financiële stress voor iedereen. Ontdek hoe homii uw organisatie kan helpen bij het voorkomen van betaalproblemen bij blokverwarming.

Lees meer artikelen