Blog

Wat is de hoogte van uw tegemoetkoming bij blokverwarming?

Kosten

homii

4

minuten

tegemoetkoming blokverwarming

De regering heeft op 25 april 2023 een regeling geïmplementeerd om bewoners achter een blokaansluiting voor elektriciteit en warmte tegemoet te komen.

Maar hoe werkt deze regeling precies?

Stap 1 - Voorwaarden subsidie voor blokverwarming

Woningen die worden verwarmd middels blokverwarming (gas of stadswarmte) komen in aanmerking voor de subsidie.
Dit geldt voor zowel “zelfstandige”woningen als “onzelfstandige”woningen. De vergoeding voor deze twee woningtypen is verschillend.
De subsidie wordt alleen verleend indien in 2023 de kosten voor de warmte niet lager zijn dan € 39,16per GJ of € 0,71 per m3 gas

Stap 2 - Hoogte van de subsidie

Hoeveel subsidie ontvang ik als bewoner?

De hoogte van de subsidie per gebouw staat minimaal gelijk aan het aantal woningen maal €1.063,21 voor zelfstandige woningen en €445,46 voor onzelfstandige woningen.
De subsidie wordt berekend voor het hele gebouw, en daarna wordt deze verdeeld onder de woningen op basis van het gebruik en de verdeelsleutels.
Vervolgens wordt de uitkomst van de vorige stap verdeeld onder de bewoners van de woningen op basis van de gebruikelijke jaarlijkse afreken methode.

Er is veel berichtgeving over de tegemoetkoming geweest die stelde dat huishoudens €1.063,21 compensatie zouden ontvangen. Dat klopt niet. Dit bedrag wordt slechts gebruikt om de totale subsidie voor uw gebouw te berekenen.

Stap 3 - Uitbetaling van de subsidie

Wanneer en hoe ontvang ik de subsidie?

U ontvangt de subsidie als korting op uw voorschot of het wordt verrekend op uw eindafrekening(uw verhuurder of VvE bepaalt dit).
Indien uw voorschot wordt verminderd in 2023, dan heeft uw verhuurder of VvE een inschatting gemaakt van de verwachte subsidie voor u en de andere bewoners in het gebouw.
Op uw eindafrekening wordt de definitieve hoogte van uw subsidie vastgesteld en verrekend.

Let op: als uw voorschot wordt verminderd, dan is dit slechts een inschatting van de subsidie.

Lees meer artikelen