Blog

Waarom stijgt de gasprijs? Een snelle analyse van de bepalende factoren

Kosten

homii

3

minuten

gasprijs

De gasprijs is een onderwerp dat veel huishoudens en bedrijven bezighoudt, vooral omdat het een belangrijke invloed heeft op de energiekosten.

In dit blog bespreken we de factoren die de gasprijs kunnen beïnvloeden en beantwoorden we de vragen: "Wat doet de gasprijs?", "Wanneer gaat de gasprijs omhoog?" en "Wanneer gaat de gasprijs dalen?". De laatste vraag beantwoorden we omdat de meesten van ons benieuwd zijn naar wanneer we weer wat meer geld opzij kunnen zetten voor dingen waar we blij van worden in plaats van voor gas!

Factoren die de gasprijs beïnvloeden

We merken allemaal dat de gasprijzen erg fluctueren. Niet prettig als je bijvoorbeeld veel moet rijden voor werk en als je er thuis warm bij wil zitten. Ondanks dat er veel manieren zijn om gas te besparen geven we met z'n alle veel uit aan de gasrekening. Waarom de gasprijzen zo variëren is afhankelijk van een aantal factoren. We zetten de belangrijkste hiervan voor je op een rij: 

1. Vraag en aanbod

De gasprijs wordt grotendeels bepaald door de balans tussen vraag en aanbod. Als de vraag naar gas stijgt, bijvoorbeeld door een toename van het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van gas voor verwarming, zal de prijs waarschijnlijk stijgen. Als het aanbod van gas daarentegen toeneemt, bijvoorbeeld door nieuwe gasvelden of betere winningstechnieken, is de prijs eerder geneigd om te dalen.

2. Politieke- en economische factoren

De gasprijs kan daarnaast worden beïnvloed door politieke- en economische factoren. Dit gebeurt wanneer landen met grote gasproductie te maken krijgen met politieke onrust of economische problemen. Dit kan leiden tot een verminderde productie of export van gas, waardoor het aanbod daalt en de prijs verhoogd. 

3. Weersomstandigheden

Verder hebben weersomstandigheden invloed op de vraag naar gas. In koude winters neemt de vraag naar gas toe, wat kan leiden tot hogere prijzen. In milde winters is er minder vraag naar gas, wat kan resulteren in lagere prijzen. Tijdens de zomermaanden is de vraag naar gas vrijwel altijd laag. 

4. Opslagcapaciteit

Als laatste kan de gasprijs worden beïnvloed door de opslagcapaciteit. Als er weinig opslagruimte beschikbaar is, kan dit leiden tot een hogere gasprijs omdat er minder ruimte is om gas op te slaan voor toekomstig gebruik.

Wat doet de gasprijs?

De gasprijs fluctueert op basis van de bovengenoemde factoren. Dit betekent dat de gasprijs kan stijgen of dalen afhankelijk van veranderingen in vraag en aanbod, politieke- en economische factoren, weersomstandigheden en opslagcapaciteit.

Wanneer gaat de gasprijs omhoog?

De gasprijs gaat omhoog wanneer er een toename is in de vraag naar gas, er politieke of economische onrust is in gasproducerende landen, er strenge winters zijn, of er beperkte opslagcapaciteit is.

Wanneer gaat de gasprijs dalen?

De gasprijs gaat dalen wanneer er een afname is in de vraag naar gas, er een toename is in het aanbod van gas door nieuwe gasvelden of betere winningstechnieken, er milde winters zijn, of er voldoende opslagcapaciteit beschikbaar is.

Lees meer artikelen